12 december – om föränderlighet, frågor och liv

Allt flyter. Nej, det handlar inte om klimakteriet, utan om tillvarons ständiga förändring. Allt ifrån cellerna i våra kroppar till teknik och samhällsorganisation, ja, ända till vår planets geologiska beskaffenhet förändras konstant, mer eller mindre snabbt. Samtidigt är det vissa saker som är beständiga. Kanske gäller det främst vår längtan efter att bli sedd, få …

Continue reading 12 december – om föränderlighet, frågor och liv

6 december – om vad som hände när jag fick koll på blodsockret

Det var inte omöjligt – så skönt det kan vara att ha fel!  Länge hade jag gett upp hoppet om att infria min önskan om att tappa i vikt. Jag ville inte bli lättare främst av estetiska skäl – jag hyser en stor kärlek till min, av den förhistoriska stilikonen Venus från Willendorf inspirerade, kroppsform …

Continue reading 6 december – om vad som hände när jag fick koll på blodsockret

5 december – min trosbekännelse

Det femte perspektivet i vår modell för helhetligt och helande handlande handlar om de riktigt stora frågorna. De som saknar tvärsäkra svar. De som inte sällan rör sig i rymderna som är bortom ord, bortom tid och bortom rum. De som handlar om vad det är att vara människa.  De här frågorna som kan ligga …

Continue reading 5 december – min trosbekännelse

4 december – om en kungsväg till goda relationer

Ringfingret på vår hela hand är relationerna. Ensam är inte stark. Vi blir till som individer genom varandras ögon, öron och händer. Ju fler år jag lägger till min historia, desto viktigare blir förmågan att lyssna och nåden att bli lyssnad på i konsten att vara i relation med andra.  Relationer byggs när jag lyssnar med …

Continue reading 4 december – om en kungsväg till goda relationer