Lycklig den som har en god hustru,
hans livstid blir dubbelt så lång.
En duglig hustru ger sin man glädje,
och han njuter frid i alla sina dagar.
En god hustru är en dyrbar gåva;
den gåvan ges åt den gudfruktige.
Rik som fattig blir glad till sinnes
och har alltid en ljus uppsyn.
En älsklig hustru är sin mans glädje,
hon förstår att hålla honom frisk och stark.
En tystlåten kvinna är en gåva från Herren,
ingenting är värdefullare än ett tuktat sinne.
Ljuvligheters ljuvlighet är en sedesam kvinna,
ingenting kan väga upp ett kyskt sinne.
Som den uppgående solen på Herrens höga himmel
är en god kvinnas skönhet i ett välordnat hem.
Syraks bok 26:1-4, 13-16
(I den där Syraks bok står det en massa annat också, både sånt som man kan nicka instämmande åt och sånt som är rena dravlet (och som jag faktiskt blir rent utav syrak på). Men det lämnar jag helt fräckt åt sidan…)