Morgonpromenad i h-moll – #blogg100 25/100

(Obligatoriskt Soundtrack)

 

Hudlös

Sårbar

Med det lilla barnets vidöppna ögon

Vill jag möta dagen

 

Överväldigad

Av smärtan

Utsattheten

Ensamheten

Hos så många av oss

Hos den värld vi lever i

Tillsammans

 

Bekraftad

Av tron

På medkänslans kraft

Skaparlusten

Kreativiteten

Nyfikenheten

Mötet mellan människor

Som vill och vågar förändring

 

Ödmjuk

Inför komplexiteter

Maktbalanser

Uppkörda hjulspår

Rädslor

Känslor av maktlöshet

Hinkar av skuld och skam

Önskan om enkla lösningar och enkla sanningar

 

Kyrie Eleison…