4 000 veckor

Så långt är ett liv på ett ungefär (omräknat till år blir det sisådär 77 år). Vad väcker den siffran hos dig? Känns det kort? Långt?

Själv har jag avverkat ungefär 2 800 veckor av mitt liv. Hur många som återstår har jag ingen aning om.

I läsningen och begrundandet av boken 4 000 veckor – tidshantering för ett ändligt liv av Oliver Burkeman blev jag förunderligt avslappnad till det där med livets längd och till vad jag ska hinna uträtta under mina återstående dagar och veckor.

Burkeman visar bland annat på hur futilt det i grunden är att arbeta mot det faktum att vår tid är begränsad. Eftersom som vårt mänskliga varande är så oupplösligt sammanbundet till just detta faktum: att vår existens definieras av ett kliv in i respektive ett kliv ut ur tiden.

Istället för att säga att vi har begränsat med tid, kanske det i själva verket är rimligare att säga att ”vi är begränsat med tid”. Eller som jag läser i boken: ”Vår begränsade tid är inte bara en av flera olika företeelser som vi måste hantera; i stället utgör den just det som definierar oss som människor, innan vi börjar hantera något alls.” Och vad tjänar det då till att försöka förneka essensen av vårt varande?

Det är bara genom att möta vår ändlighet som vi kan upprätta ett verkligt äkta förhållande till livet.