Där ljuset kommer in

The light is gonna keep you going

Though the dark is gonna help you understand

(Ljuset får dig att fortsätta

Även om mörket kommer hjälpa dig att förstå)

Jag har tidigare citerat orden från Michelle Willis vackra sång It’ll rain today här. Sången påminner mig om att livet är både ljus och mörker, och att mörker inte bara är frånvaro av ljus utan också vägen till insikter som vi aldrig kan få utan smärtan, sorgen, vreden, mörkret.

Brené Brown är inne på samma spår när hon skriver att

“Vulnerability is the birthplace of love, belonging, joy, courage, empathy, and creativity. It is the source of hope, empathy, accountability, and authenticity. If we want greater clarity in our purpose or deeper and more meaningful spiritual lives, vulnerability is the path.”

(I sårbarheten föds kärlek, tillhörighet, glädje, mod, empati och kreativitet. Den är källan till hopp, empati, ansvar och autenticitet. Om vi vill ha större klarhet i vårt syfte, vår mening och mer meningsfulla andliga liv, så är sårbarheten vägen.)

I ett samtal med en kär vän idag kom vi in på att vi idag, mitt i livet, har en större förmåga att möta, leva genom och ta tillvara det som gör ont i tillvaron än när vi var yngre. Att vi båda upplever att vår förmåga att ta in det som är ljust och gott samtidigt ökat, fördjupats.

”Jag vill hellre leva livet i relief än i platt 2D” har jag sagt ibland och skrivit tidigare här på bloggen.

Ytterligare en nyckel till balansen mellan mörker och ljus i våra liv dök upp i kväll i form av ett citat av den persiska 1200-talspoeten Rumi. Det fick bli en Canva av hans ord och en bild från i somras.

Såret

Jesusbarn minus 12 – ljusfia

I detta nådens år 2017 gör jag min egen bloggadventskalenderutmaning. En reflektion om dagen. Inte nödvändigtvis med explicit anknytning till adventstidens tema – väntan på julens ankomst. Men säkert hittar den som vill något slags association till ljus, glögg, glitter och krubbor.

Nu blir det crossover. Denna luciadag 2017 lånar jag orden från två asiatiska filosofer och religionsgrundare, inspirerad av minnena av hur stafetten av ljuständning gick i många av de luciatåg jag varit med i genom åren. Och av barnens spontana luciatåg med levande ljus i kronan för första gången. Det höll på att bli bara ett ljus innan lucian fattade mod och tände tre. Nästa år, har hen utlovat, ska alla fem få brinna.

Bättre tända ett ljus än att förbanna mörkret

Konfucius

Tusen ljus kan tändas med ett enda, utan att livet för det ljuset förkortas. Glädje avtar aldrig genom att delas.

Buddha

Jesusbarn minus 22 – Det lilla ljus jag har

I detta nådens år 2017 gör jag min egen bloggadventskalenderutmaning. En reflektion om dagen. Inte nödvändigtvis med explicit anknytning till adventstidens tema – väntan på julens ankomst. Men säkert hittar den som vill något slags association till ljus, glögg, glitter och krubbor.

När vi låter vårt eget ljus skina ger vi omedvetet tillåtelse till andra att göra det samma. När vi blir fria från vår egen rädsla kommer vi med vår närvaro att befria andra.

Marianne Williamson

Att äga vår historia kan vara svårt men inte i närheten så svårt som att tillbringa vårt liv med att springa ifrån den. Att omfamna våra svagheter är riskabelt men inte i närheten så riskfyllt som att ge upp kärlek, gemenskap och glädje – de erfarenheter som gör oss mest sårbara. Endast när vi är modiga nog att utforska mörkret kommer vi att upptäcka den oändliga kraften i vårt eget ljus.

Brené Brown

Det finns en spricka i allt. Det är så ljuset kommer in.

Leonard Cohen

All världens mörker kan inte släcka skenet från ett enda ljus.

Franciskus av Assisi

I rätt ljus, i rätt tid, är allt extraordinärt

Okänd