Tillförsikt

Tillförsikt. Ordet kommer till mig i den del av den guidade meditationen där fokus är den anledning som jag har för dagens sittning.

Tillförsikt. Enligt Svenska Akademiens ordbok kommer ordet ursprungligen från tyskans ”sich versehen, förvänta sig” med innebörden ”tro på gynnsam utveckling, förtröstan; förhoppning, förväntan;… tillit”.

Ja, är det något jag önskar mig och världen så här i början på 2016 så är det tillförsikt. 2015 har beskrivits som både annus horribilis och det bästa året i mänsklighetens historia. Hur går vi vidare från det, som individer, samhällen och mänsklighet?

Jag väljer att för dagen ta avstamp i tillförsikten. Vi människor är kapabla till såväl ”goda” som ”onda” handlingar. Hur vi väljer att agera beror bland annat på hur vi ser på oss själva – vårt egenvärde och förmåga – , på vår tillhörighet till andra, liksom på vår historia, vårt nuvarande läge och vår framtid.

Vision Of Eyechart With Glasses
Attribution: www.SeniorLiving.Org

Till för sikt. Jag väljer med vilka glasögon jag ser på mitt läge i världen. Jag behöver en utsiktsplats, för att ta in helheten, och en kikare för att spana in detaljerna i någon del av min omgivning som behöver lite extra uppmärksamhet.

Tillförsikten är ett par av de glasögon jag väljer för 2016. Och jag vill försöka att regelbundet ta de där stunderna för att ta in helheten: se varifrån jag kommer, var jag är, vart jag är på väg, och inte minst – vilka reskamrater jag har och behöver.

Till för sikt: tillförsikt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *