2 december – Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Eller?

Häromveckan var jag, Sara, riktigt arg. Föremålet eller orsaken för min vrede är inte relevant för det här inlägget. Det är däremot upplevelsen. Jag kan fortfarande känna känslan av kokande vulkan, eldsprutande drakkraft och vitglödgad vrede i kroppen. Vid just det här tillfället minns jag också att jag noterade att jag inte grät. Jag var bara fylld av helig vrede. 

abstract active ash color
Photo by Pixabay on Pexels.com

Att jag minns just frånvaron av tårar så tydligt hänger ihop med att jag under större delen av livet inte kunnat bli arg utan att börja gråta och vrida om vreden till ledsenhet. Det har inte varit så lätthanterligt i vare sig yrkes- eller privatliv. Ofta hade en ordentlig vrede, med båda fötterna stadigt grundade i golvet och blicken lika fast som min ilska stor, känts mer… på sin plats, relevant och vuxet på något sätt. 

Samtidigt har jag hört andra människor berätta om en upplevelse som är tvärtemot min. De berättar om oförmågan att gråta, att de inte kan känna sorg eller vemod, utan att de istället vänder de känslorna till vrede, förakt och hat. 

En annan minnesbild av mina känslor – eller frånvaron av – var under min utmattning för drygt 15 år sedan. Då hade jag inte tillgång till någon som helst kontakt med glädjekänslan. Jag förmådde helt enkelt inte känna glädje över någonting, trots att jag bodde i ett vackert hus med sjöutsikt, jobbade med mitt drömjobb, hade fått tre barn som på barns vis visserligen kunde utmana, men som också var stora glädjeämnen, och jag hade en partner som jag upplevde en nära och stöttande relation med.

Tillvaron gick ändå i grått. 

Precis som andningen kan känslorna ge oss viktiga signaler för hur vi mår. Ju mer bekanta vi är med alla våra känslor, desto bättre koll på vårt mående ur ett helhetsperspektiv har vi. Känslorna kan hjälpa oss att förstå och hantera olika situationer i livet, men de kan också stjälpa oss totalt när vi blir kidnappade av dem.

Förmågan att kunna identifiera och skilja mellan olika känslor, att åtminstone delvis förstå orsaken till dem, liksom att kunna hantera dem (”reglera” på psykologiska) hos sig själv och andra benämns emotionell intelligens. Begreppet myntades av psykologen och forskaren Michael Beldoch på 60-talet och lanserades brett av vetenskapsjournalisten Daniel Goleman i mitten av 90-talet när hans bok Känslans intelligens kom ut. Och den förmågan är en viktig del i vår metod och vårt projekt En hel hand. 

Det är också det emotionella modet, som terapeuten Laila Dahl skrivit om. Hon definierar det som ”… hävstången du använder när det du behöver göra/säga/vara innebär att på ett eller annat sätt göra dig sårbar – och när att göra dig sårbar är just det som känns läskigt.”

Dagens luckpaket till dig är en inbjudan att reflektera en stund. 

Över vilka känslor som du mer respektive mindre lätt tillåter dig att känna och ge uttryck för. 

Över om du betraktar vissa känslor som oönskade uttryck för svaghet eller om du är öppen för alla känslor.

Över vilken eller vilka känslor som eventuellt väcks i dig när du betraktar dina svar. 

Över hur du kopplar ihop en viss fysisk upplevelse med ett ord, benämningen på känslan. 

Över om du någon gång upplevt hur en känsla övergått till en annan känsla när du tillåtit dig själv att känna den fullt ut för att sedan släppa den, istället för att vattna den och hålla fast den. Har du känt sorg övergå till tacksamhet eller vrede till beslutsamhet exempelvis?

Om du slår bort den här inbjudan med att känslotjafs inte är något för dig, stanna då bara upp och reflektera över vad du har att förlora på att öppna dörren på glänt för att bekanta dig mer med dina känslor. Jag känner i och för sig med dig – i förstone har du en hel del att förlora: det pansar du byggt upp under årens lopp, ditt bildliga ansikte (inte minst inför dig själv), det bekanta förhållningssättet.

På sikt vinner du ett livsspråk till. Du vinner också friheten som det är att leva utan din känslomässiga rustning. Och det finns en viss sannolikhet för att dina relationer utvecklas till det bättre, både till dig själv och andra. 

Ska man tro Daniel Goleman följer även yrkesmässig framgång i spåren. Den tesen har dock kritiserats av forskare. Min egen upplevelse, och mångas med mig, är att övriga vinster av att bli mer bekant med sina känslor är alldeles tillräckliga. Det börjar med en smula emotionellt mod. Vågar du?

person hand reaching body of water

En julkalender om att leda sig själv och andra

I år blir det julkalender på bloggen igen. Jag är så glad över ynnesten att få samskapa 2022 års julkalender med Helena Godotter Karlberg, utifrån vår gemensamma projektbaby ”En hel hand – metod och verktyg för helhetligt och helande handlande”. Varje dag delar vi våra tankar om någon av delarna i modellen, och ger dig dessutom ett litet luckpaket i form av en inbjudan till att göra – det kan vara en övning, att observera något eller en tanke att reflektera över.

Vem är då min medskapare? Helena arbetar främst med platsinnovation som handlar om att utveckla platser utifrån dess unika identitet och styrkor. Hon arbetar även med att utveckla ledare och företag via LTU Business, Luleå tekniska universitets affärsutvecklingsbolag. Hon har tidigare varit vd för Piteå Science Park och styrelseledamot i SISP, Swedish Incubators and Science parks. Nu är hon styrelseledamot i SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och ordförande i Svenska Designsällskapet.

Helena Godotter Karlberg

Helena har en bakgrund som journalist och har arbetat med press, radio och tv under 15 år. Regelbundet föreläser hon om platsinnovation och platsattraktivitet. Helena är även en uppskattad och flitigt anlitad moderator. Tillsammans med Renata Chlumska, första svenska kvinnan på Mount Everest, driver hon Summitpodden, en podd om höga berg och djupa dalar där äventyr möter näringsliv. Helena driver även Latitude 66-podden som handlar om ledarskap och mentorskap med utgångspunkt i norra Sverige. Hon är uppvuxen i Helsingborg, har rötterna i Härjedalen och baslägret finns numera i Luleå. Tillsammans med mig, Sara Modig, har hon nyligen startat projektet ”En hel hand”. 

Idag berättar Helena om upprinnelsen och innehållet i projektet. Lite längre ner i inlägget bjuder Sara in dig till det första luckpaketet – att iaktta ditt andetag.

1 december  – En hel hand av Helena Godotter Karlberg

Vår relation, min och Saras, började för flera år sedan i ett litet kök, i Almedalen. Där hade engagerade politiker, journalister och lobbyister samlats för att dela åsikter, insikter och erfarenheter. Alla var i Almedalen på grund av vårt samhällsengagemang, som talare, opinionsbildare och moderatorer. Vi skrattade, dansade och lyssnade på musik för att slappna av efter många, långa intensiva dagar. Samtalen om miljö, jämställdhet, integration och digitalisering fortsatte studsa mellan väggarna, långt in på natten, i en symbios av dunkande toner. Nu flera år senare, kämpar vi idogt vidare för att få en bättre och mer hållbar och fantastisk planet och många, som befann sig i det lilla köket den där natten i Almedalen, finns på ledande positioner i vårt samhälle idag. Innovation och design var och är en gemensam nämnare, design som process med användaren i fokus.

Sara och jag har under åren funnits i varandras närhet, i parallella organisationer, med mer eller mindre tydliga kopplingar till varandra. Men vi inte arbetat tillsammans, förrän nu. Vi har varit nyfikna på varandras uppdrag och på varandra som människor, och när Sara la ut en annons på sociala medier att hon sökte personer att coacha, nappade jag direkt. Jag arbetar själv med att utveckla ledare, företag och platser såsom kommuner och regioner, och jag befann mig i en fas där jag behövde stöd och ett bollplank, dels för att dels kunna leda mig själv, dels för att leda andra.

Sara har jag alltid haft ett stort förtroende för, och att få möjligheten att bli coachad av henne, kändes både spännande och utmanande. Det jag fastnade för hos Sara var att hon arbetar med hela människan. För mig handlar allt om helhet och jag har alltid ett holistiskt perspektiv i allt jag gör.

Det första riktiga coachsamtalet blev en a-ha-upplevelse. Sara har förmågan att ställa frågor som leder till eftertänksamhet. Hon kunde dessutom hjälpa mig att samla mina idéer och tankar som for runt som ett virrvarr. Frågor varvades med meditationsövningar och ett kreativt brainstormande av idéer. Efteråt kände jag mig till freds och samtidigt upprymd. Dessutom en gnutta stolt att Sara ville lägga tid på mig! Coachsamtalen utvecklades snabbt till en mentor-adept-relation, där vi båda delade med oss av ärliga funderingar och tankar. Samtalen ledde vänskap och till samskapande. Nu ger vi varandra tid för att skapa och göra skillnad – tillsammans! 

”En hel hand” föddes en sen kväll över Teams, där jag satt i mitt kök utanför Luleå och Sara i sitt utanför Stockholm. ”En hel hand” är en metod i att leda sig själv och andra. Den utgår från hela människan och är en metod som består av fem delar som alla måste fungera och vara synkade med varandra för att vi ska må bra, som hela människor. De fem delarna är 

 1. Den fysiska – handlar om att kroppen ska må bra, att det är viktigt att hålla igång, röra på sig, träna, bygga muskler, men också stretcha, slappna av, vila. Det handlar även om att äta bra och om att ta tillvara andningen som redskap för välmående.
 2. Den mentala – handlar om hjärnan, om att den ska få stimulans, ny kunskap, nya intryck, insikter, men också vila. Idag får vi så mycket intryck hela tiden via massor med informationskanaler. Vi läser, ser på tv, film, lyssnar på radio, poddar, reser. Det förflyttar våra tankar framåt och bakåt och får oss att tänka, att utmana oss själva. Det är bra, men det är också viktigt att stänga av ibland, så att hjärnan får vila, återhämta sig t ex via meditation.
 3. Den emotionella – handlar om hjärtat, att det känns bra i magen och i själen. De ger kraft och energi samt skapar harmoni och ork. Men också medkänsla och en förståelse för olika situationer och människor på ett djupare plan.
 4. Den sociala – handlar om relationer och att vårda dem. Familj, vänner, medarbetare, kunder, invånare. Alla du har runt omkring dig.
 5. Den existentiella  – handlar om det universella, att känna sig som en del i ett större sammanhang. Här kommer värderingar in, det andliga. Jag personligen är väldigt lyhörd på tecken i naturen. Alla svar finns där, det gäller bara att se dem.

Lucka 1 – med kroppen och andningen i fokus, av Sara Modig

Lucka nummer 1 har kroppen i fokus och något av det mest grundläggande i livet – andningen. Från ditt första till ditt sista andetag hinner du med sådär 500–600 miljoner stycken, om du lever i 80 år. Med tanke på den mängden andetag är det tur att andningen i huvudsak sköter sig själv. 

Hur du andas speglar hur du mår. Och vice versa – hur du andas påverkar hur du mår. Det har visa män och kvinnor vetat i tusentals år. Idag vittnar många som jobbar med andningsträning i någon form om en explosion av intresse för andning. 

Jag har tidigare skrivit om min relation till mitt andetag. Där berättade jag bland annat om hur jag för drygt ett år sedan hörde begreppet andningspedagog för första gången. Något klack till i mig då. Efter att ha frågat mitt stående orakel Google hade jag snart anmält mig till en utbildning till just andningspedagog, och i januari i år drog ”andningspedagogutbildningen (APU) med inriktning på livsenergi i terapeutiskt arbete” igång med mig som en av deltagarna.

Kursen har så här långt varit en fantastisk upptäcktsresa i kunskap om medvetenhet och emotionell intelligens, biografi och familjeförhållanden, livsenergi, prana och sexuell energi samt etik, empati och ansvar som andningspedagog. Det har också varit en inre upptäcktsresa, som gett mig en helt annan trygghet, lyhördhet och förankring i min kropp än vad jag tidigare haft. Kanske var det den tryggheten som gjorde att jag, utan minsta tvekan, svarade ja när jag fick frågan om jag höll kurser i andning i våras. Jag, som alltid känt tvekan och varit obekväm inför att marknadsföra och sälja min kompetens. Nu kändes det bara helt självklart, och till och med angeläget. 

För ett par veckor sedanvar det premiär för den första andningskursen i egen regi. Min fascination av andningen smittade tydligen, för på frågan om vad det bästa med kursen var har jag bland annat fått svaren

 • Utöver övningarna, utbytet med övriga deltagare inklusive kursledaren. 
 • Ditt engagemang och att upptäcka deltagarnas olika upplevelse av samma övning.
 • Saras smittande entusiasm för andning
 • Den fina stämningen i gruppen och ditt fantastiska ledarskap. Din energi gjorde att man kände sig välkommen, inkluderad och avslappnad.

På min hemsida hittar du information om kommande kurstillfällen.

Inbjudan till handling

Den första övningen deltagarna fick göra på andningskursen är i mitt tycke en av de viktigaste. För den låter dig få syn på, och en känsla av, din naturliga andning. Din andningsbaseline liksom. Den är också en utmärkt temperaturmätare, inte bara på din andning, utan också på ditt mående (”hur du andas speglar hur du mår” skrev jag ju ovan). Och det första luckpaketet till dig är en inbjudan att gå från andningsomedvetenhet till andningsmedvetenhet. 

 • Där du befinner dig just nu, stanna upp och rikta din uppmärksamhet mot din andning. 
 • Ta några andetag och följ luftens väg in i kroppen, ner i lungorna och ut igen. Vad noterar du om din andning?
 • Sker den med näsan eller munnen? 
 • Vilken frekvens har den? 
 • Vilken del av andetaget är längst – ut- eller inandningen? 
 • Finns någon paus mellan in- respektive utandning, mellan ut- respektive inandning eller följer de direkt på varandra? 
 • Hur långt ner i kroppen rör den sig? Stannar den under nyckelbenen? Eller landar den i bröstkorgen, kanske till och med djupt ner i magen?
 • Hur känns andetaget från insidan av din kropp? Från utsidan?

Att bli medveten om hur ”andningen andas dig” är första steget mot att bli mer hemmastadd i din kropp med andningens hjälp. Att bli mer närvarande och fokuserad i nuet. Det är också ett första steg mot att kunna ta hjälp av dina känslor istället för att stjälpas över ända av dem, tänka klart, fördjupa dina relationer och kontakten med din plats i universum, den del av livet som går bortom orden, tiden och rummet. 

Glad första kalenderlucka!

Känslan av att ha hittat sin grej

Den har jag nu. Jag har landat i soffan hos Mats, hög på endorfiner och samtidigt med en begynnande adrenalinspåslagsbaksmälla.

Ikväll var det premiär för den andningsworkshop som jag utvecklat och marknadsfört på egen hand. Jag som avskytt att marknadsföra mig själv. Nu har det (nästan) känts helt naturligt, till och med angeläget.

Tio deltagare plus en workshopledare – jag – möttes i Mellanrummet på Hälsans hus i Stockholm. En deltagare var Mats, som också tjänstgjorde som världens bästa assistent. Fem av dem var vänner från olika delar av livet. Fyra hade hittat dit via kalendariet på Hälsans hus hemsida.

Lite rubbad i mina cirklar blev jag inledningsvis, dels av att min möbleringsplan sprack, dels av att tekniken strulade i början (egentligen var det gränssnittet människa/teknik/instruktion som strulade).

Men sen flöt det på. Jag fick dela min fascination för det märkvärdiga, snudd på magiska och vitalt livsviktiga system som andningen är och tipsa om olika böcker och experter (den största delen av mitt andningsbibliotek hade fått följa med till workshopen som inspiration under fika och efteråt.) Jag fick bjuda in deltagarna att ta sina egna andningslabb – sina kroppar, sin reflektionsförmåga och sin andning – i besittning i olika övningar. Vi fick tillsammans uppleva hur olika personer fick helt olika upplevelser av samma övning. Vi fick ta del av varandras reflektioner och frågor kring olika andningstekniker. Och deltagarna fick sätta ihop ett eget program för en regelbunden andningsrutin, baserat på de övningar vi gjort under kvällen.

Min intention inför workshopen var för det första att testa om min idé om en kort andningskurs med fokus på grundläggande andningsmedvetenhet och enkla tekniker för att öva medveten andning skulle kunna flyga. Skulle det finnas intresse och betalningsvilja? För det andra var det just att få dela med mig av de insikter jag gjort sedan jag började fördjupa och utbilda mig i andning. Inte minst ville jag få dela upplevelsen av kraften i andningen för att hitta den där lugna energin som jag vill vara i och för att öka min närvaro och förankring i kroppen. För att känna mig mer levande helt enkelt.

Min upplevelse är att intentionen uppfylldes till fullo. Konceptet håller. Jag har redan intresserade för de tillfällen som jag bestämt att göra i vår. I december är det dags för premiären för onlineversionen, och där trillar anmälningarna också in.

Och jag fick dela och inspirera. Även om utvärderingen återstår att samla in såg och hörde jag tillräckligt av medtag hos deltagarna ikväll för att säga att jag står trygg i visshet om det. Känslan i kroppen säger det också – det här är min grej.

Minnen av mitt andetag

Första minnet av min andning är från treårsåldern. En härlig åktur i en lagomt läskig rutschbana slutade med vad jag minns som tappad anda, då jag landade med svanskotan på en sten som låg gömd i sanden där nedanför metallbanans slut. 

Min medvetna relation med andningen kom sedan under lång tid framförallt handlat om andning som verktyg för sången. Att träna stödet är en grundpelare i all sångundervisning, och jag vet inte hur många körövningar jag inlett med att be körsångarna dofta på en virtuell ros och sedan på utandning tala om hur gott den doftar med ett AAAAhhhh. På så sätt kan man ju sätta igång en medvetenhet om andningen.  

Första gången som jag kom i kontakt med andning för något annat än ett verktyg i sång (och en olägenhet under och efter fysisk aktivitet) var under en utlandsperiod, då en kompis bjöd med mig på något som hette breathwork. Det var en märklig upplevelse. Jag låg på en madrass och lyssnade på hur de andra andades och försökte göra på samma sätt som de, vilket inkluderade att prestera en och annan tår. För att känslor skulle levas var mycket tydligt i resten av rummet. Mycket mysko och flummigt tyckte jag, och inget som gav mersmak.

När jag blev gravid första gången hade jag, som duktig flicka på jakt efter perfektion, självklart bilden av att jag skulle andas mig igenom förlossningen; jag skulle föda helt på naturlig väg helt enkelt. Jag gick en förberedande förlossningsyoga- och andningskurs och tyckte jag var väl förberedd på vad som skulle komma. Livet ville annorlunda, och min andning var inte tillräckligt utvecklad för att klara ett kejsarsnitt utan bedövning. När det var dags för nummer två blev lustgasen min bästa andningsvän. Inte riktigt vad jag hade planerat.

Ett annat minne av hur jag drabbades av medvetenheten om min andning var när jag, i det prestigefyllda jobbet, kom ut från ett möte med min chef och kände uppgiftens allvar och tidspress – såväl som den fysiska omöjligheten att få ner någon som helst luft nedanför armhålehöjd. Några månader senare var jag sjukskriven för utmattningssyndrom. 

Under rehabiliteringen introducerade min terapeut mig till mindfulness. Jag fick börja meditera med fokus på andningsankaret, som det kallades. Jag läste på och började ana kraften till läkning som jag bar omkring på i min kropp, men inte utnyttjat. 

När barnen blev lite större och deras mående i perioder dippade, fick jag lära både mig och dem att andas i fyrkant. 

Mitt i livet blev jag singel, och med det både nyfiken och hungrig på nya sexuella upplevelser. Tantra hade jag hört talas om, men nu växte nyfikenheten än mer. Man skulle visst kunna få orgasm bara genom att andas. Det ville jag uppleva! Av olika anledningar dröjde min praktiska bekantskap med tantran. Jag läste visserligen på, men omsatte inte i praktiken. Jag gjorde inte ens några försök att få andningsorgasm. 

Mats kom in i mitt liv sommaren 2020, med färska upplevelser av en tantrakurs där frigörande andning var en del. Det han berättade spädde på min nyfikenhet. En väninna bjöd med oss till en bekant som leder frigörande andning. Jag andades; fick först bilderna av Brysselerfarenheten för ögonen. Den här gången hände det andra saker i mig. Jag kommer idag inte ihåg detaljerna, men jag kände att det fanns något här att söka vidare i. 

Det blev sensommar 2021, och jag kom till den kurs som Mats gått. Den frigörande andningen blev en central del av det som satte djupa avtryck på mig. Under en fikarast dök också ett ord upp i förbifarten, när en av deltagarna berättade att hen träffat kursledaren tidigare på en andningspedagogsutbildning. Andningspedagog – det ordet slog an en djup och kraftig ton i mig. Liksom en stor nyfikenhet. Väl hemma googlade jag fram information om en utbildning som skulle börja i januari i 2022. Och jag anmälde mig. 

Jag har nu gått halva kursen, och ska nu ta emot egna övningsklienter i frigörande andning. Kursen har dock ett bredare fokus, och jag har samlat på mig mycket kunskap och praktiska övningar för andning generellt (även om det finns oändligt mycket mer att lära och upptäcka). 

Under året har jag upplevt hur andningsövningarna gjort jag blir allt bättre på att ta till mig kroppens signaler och reglera påslag av stress och starka känslor i vardagen. Jag har andats mig igenom och slutit fred med tunga upplevelser och känslor. Andningen har också gjort att jag har färdats i rymden, liksom vilat i fullständig stillhet i nuet. 

När jag fick frågan i våras om jag håller kurser i andning, svarade jag ett självklart och djupt inifrån kommande Ja. Och nu är det snart fysisk premiär för ”Intro till ditt andetag”. 16 november för Stockholmsbor (och tillresta) ges det möjlighet till en tretimmars guidad date med andningen för allt från nyfikna nybörjare till vetgiriga vana. Med teori och praktik. En onlineversion är också under planering (mejla mig på sara(at)saramodig.se om du vill få notis när det blir dags!). Anmäl dig här om du vill lära mer och utforska olika dimensioner av en av de häftigaste funktionerna vi har i vår kropp! Eller tipsa någon i din närhet som du tror är intresserad. 

Axis mundi

Även om vi lever i en heliocentrisk värld 
går samtidigt världsaxeln rätt genom mig. 
I vars och ens egen värld är vi centrum och mitten av allt. 
Axis mundi löper rakt genom var och en av oss, 
oavsett om vi är
människor, djur, träd eller klippor 

Nord och syd, väst och öst förenas i mig. 
Igår och imorgon möts 
mitt i mitt enda eviga nu. 
Himlen och jorden dansar kind mot kind och smälter samman
i det här som man alltid har med sig; 
det överallt varandes här. 

Jag befinner mig alltid och överallt 
på just denna plats, 
i just denna tidpunkt,
som kontinuerligt rör sig genom rumstiden. 
Oföränderligt i att vara nu, vara här. 
Och ändå ständigt i förändring i förhållandet till sammanhangen
i det yttre och inre.