Meditatio

Sedan ett par månader är jag Headspace:are. Headspace är ”din hjärnas PT” – en onlinetjänst för att komma igång med och hålla fast vid vanan att meditera regelbundet.

De två sista orden i den meningen – ”meditera” och ”regelbundet” är viktiga för mig.

”Meditera” för att jag verkligen vill förbättra mitt sätt att hantera stress och den ångest den genererar hos mig. Och många vittnar om att meditation hjälper dem att hålla huvudet kallt längre – något som vetenskapligt kan förklaras med att regelbunden meditation har visat sig förändra de nervbanor mellan Amygdala – vårt fly-eller-fäkta-centrum – och övriga hjärnan som gör att vi instinktivt tolkar smärta eller rädsla som fara, för att istället förstärka förmågan att förhålla oss till dem på ett mer lugnt och iakttagande sätt. Amygdala verkar dessutom krympa, medan området som kallas pre-frontal kortex blir tjockare – det är en del av hjärnan som är viktig för medvetenhet, koncentration och beslutsförmåga. De här förändringarna gör det i sin tur möjligt att tolka och förhålla oss till signaler från omvärlden på mer konstruktiva och övervägda sätt. Dessutom har det visat sig att meditation ökar vår förmåga till empati! För att uppnå effekten krävs dock regelbunden, i princip daglig, träning…

Så därför är ”Regelbundenhet” viktigt. Men också för att jag sent omsider i livet, det vill säga sedan några år, inser att jag mår så bra av (en lagom dos av) rutiner att det överväger den tråkighet och ospontanitet som jag förknippat med dem. När sjukdomsinsikten nu är på plats, ska jag bara hitta en lagom hög ambitionsnivå också för att börja tillfrisknandet… Allt-eller-inget-principen, som jag länge kört, är inte den medicin jag behöver. Den har tvärtom visat sig ha väldigt kraftiga biverkningar i form av tappade sugar och långa motivationssvackor.

Headspace handlar för mig om 10 minuter om dagen i en guidad meditation. Andy, som är guiden, har en mycket behaglig röst med en skön accent (språket är engelska) och levererar pedagogiska genomgångar med jämna mellanrum. Jag kan ha Headspacekompisar som kan heja på mig (tack Helena!) och som jag kan heja på. Och hela härligheten är gamefierad med badges som jag får efter att ha mediterat ett visst antal dagar i följd.

I ärlighetens namn var det si och så med regelbundenheten under de första 30 sessionerna. Men sedan några dagar har jag lyckats slå nya uthållighetsrekord gång på gång – vem vet, den här gången kanske den nya vanan verkligen kommer på plats!

One thought on “Meditatio

  1. Pingback: Att släppa fram blå himmel – dag 16 i #blogg100 – Saras goda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *