3 december – digital fasta i rusningstid

Första gången jag, Sara, hörde begreppet digital fasta var i ett poddavsnitt i podden On being med filmskaparen Tiffany Shlain. Eller, hon kallade det inte digital fasta, utan Tech Shabbat, eftersom hon och hennes familj valde att lägga bort elektroniken under den judiska sabbaten. 24 timmar per vecka utan uppkoppling eller skärmar. En vila för tanken, den tredje delen i den hela handens modell, men som vi också ska se, för kropp, känslor och relationer. 

Under en period efter att jag hört podden praktiserade jag digital fasta, och skrev om det bland annat i detta inlägg. Jag refererar i inlägget bland annat till en artikel i Fast Company, som i sin tur skrev om en studie som hade gjorts på 35 VD:ar, entreprenörer och andra höghastighetsfolk (i den allmänna föreställningen i alla fall). När jag nu klickar mig in på den igen, slås jag av en annan slutsats än de som fastnade första gången hos mig. Den här gången är det den första slutsatsen. om effekter på hållning och relationer som tar tag i mig: 

Better Posture, Deeper Friendships

After three days without technology, people’s posture noticeably changed. They began to adapt to primarily looking forward into people’s eyes, rather than downward into their screens. This opened up the front of their bodies, pushing back their shoulders and realigning the back of their head with the spine. “A wonderful side effect of this is that people’s general energy opens up,” Unsworth says. “They appear much more approachable when they enter a room.”

This better eye contact also appeared to encourage people to connect with one another more deeply. They were able to relax into conversations and seemed more empathetic toward one another.

(Efter tre dagar utan teknik började personernas hållning att förändras på ett märkbart sätt. De började anpassa sig till att i första hand titta framåt, in i människors ögon, istället för neråt på sina skärmar. De öppnade upp framsidan på sina kroppar, sköt back axlarna och återlinjerade baksidan av sina huvuden med ryggraden. ”En underbar sidoeffekt av detta är att personers allmänna energi öppnar sig”, säger Unsworth [ansvarig för studien, mitt tillägg]. De ger ett mycket mer öppet och välkomnande intryck när de kommer in i ett rum. 

Den bättre ögonkontakten föreföll också uppmuntra deltagarna att knyta an djupare till varandra. De kunde slappna av in i samtal och verkade mer empatiska mot varandra”.)

What Really Happens To Your Brain And Body During A Digital Detox, Fast Company 2015-07-30

Det sägs att algoritmerna på sociala medier gynnar polarisering. Men tänk om själva användandet av den teknik som gör det möjligt för oss att ta del av sociala medier i sig gör oss mindre empatiska och obenägna att ta in andras perspektiv? 

Jag har tänkt tanken några gånger under en osedvanligt pressad höst (och då brukar ändå mina höstar vara hektiska). Det vore skönt med en digital fasta igen. Träna på att leva utan lättillgängliga distraktioner. Låta tanken löpa och gå djupare, mer ostört. Öppna upp mer för kreativiteten och den fria flödande associationsleken som kräver ostörd tanketid. Bli mer närvarande i livet, det där som så lätt passerar medan jag samlar ännu några ädelstenar i Wooduko eller idkar självskadebeteende genom att scrolla i twitterflödet. 

Dagens luckpaket för görande

Är du med mig på utmaningen? Vi sätter själva våra gränser. Vill vi börja med mindre än 24 timmar – låt gå för det, vi är väl vuxna. Vill vi stänga av längre – låt gå för det med. Vill du ha telefon- eller messengerfunktionen tillgänglig för att koordinera med familj och vänner – kör på! 

Huvudsaken med den digitala fastan är att vi tar ett kliv bort från det oreflekterade slöanvändandet av teknik och skärm. Att vi utmanar oss att våga ha lite tråkigt, utan att för den skull plocka upp vår digitala napp. Att vi kan låta oss vila i ett möte med en medmänniska, utan att låta skärmen komma emellan. Att vi får syn på graden av dopaminberoende som just jag/du har upparbetat. Och att vi blir mer varse om vi vill göra andra, medvetna val av vad vi väljer att ge vår uppmärksamhet.

2 thoughts on “3 december – digital fasta i rusningstid

  1. Jag blev påmind av en sångarkollega för ett par veckor sen om att jag brukade ha regelbundna digitala sabbatar inbokade. Påmindes, och planerade bums in dem. Så har genomfört två stycken, 24+-timmars-fastor, från sociala media framför allt, men inte enkom. Har också bokat in flera i kalendern framöver, som ett sätt att hjälpa mig att komma ihåg vikten av dem, putslustigt nog i min digitala kalender, men, den är ju ett himla bra redskap. 😉

    1. Ju mer jag läser, tänker och gör kring personlig utveckling inser jag att det handlar om intention, medvetenhet och medvetna val. 😁 Därför ser jag ingen krock mellan digital fasta och digital kalender.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *